Tulosta sivu

ProdoNet

Prodonet on projektien viestintään sekä dokumentin- ja projektinhallintaan tarkoitettu palvelu, joka soveltuu erityisesti rakennushankkeiden ohjaukseen. Prodonet koostuu seuraavista toiminnoista:

Tiedotteet

Tiedotteet -toiminto on projektin sähköinen ilmoitustaulu, jonka avulla voidaan luoda tiedotteita sekä projektin sisäisille ja että ulkoisille käyttäjille. Sisäisiä käyttäjiä ovat projektiin osallistuvat henkilöt, jotka usein myös tuottavat sisältöä palveluun. Esimerkkejä sisäisestä käyttäjistä ovat esimerkiksi projektin suunnittelijat, urakoitsijat tai tilaajat. Ulkoinen käyttäjä ei osallistu muuten hankkeeseen, mutta voi saada siitä tietoa. Esimerkkejä ulkoisista käyttäjistä ovat esimerkiksi taloyhtiön asukkaat tai koulun käyttäjät.

Viestit

Viestitoimintoa käytetään projekin sisäisessä viestinnässä.  Viestejä voi kommentoida ja lähettää myös sähköpostilla projektiryhmän jäsenille. Viestien näkyvyyttä voi rajoittaa vain valikoiduille henkilöille.

Tehtäväluettelot

Palvelun avulla voi luoda tehtäväluetteloita, joissa tehtävät osoitetaan projektiryhmän jäsenelle ja aikataulutetaan. Määräpäivän lähestyessä vastuuhenkilö saa sähköpostiinsa muistutuksen keskeneräisestä tehtävästä. Palveluun on mahdollista tehdä tehtäväluetteloista mallipohjia, joita voi kopioda projektille. 

Tarkastuslistat

Ohjelmalla voi luoda tarkastuslistoja erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi suunnitelmien tarkastamiseen.  Tarkastettavat asiat voi kohdistaa vastuuhenkilöille. 

Valvontapäiväkirja

Valvontapäiväkirja on tarkoitettu työmaavalvonnan dokukmentointiin. Sen avulla valvoja voi dokumentoida työmaalle tehdyt tarkastukset ja muut havainnot viipymättä. Päiväkirjaan voi lisätä valokuvia ja sen on käytettävissä myös mobiililaitteilla. Päiväkirjasta voi tulostaa raportteja yksittäiseltä päivältä tai halutulta ajanjaksolta. 

Työmaapäiväkirja

Työmaapäiväkirja on tarkoitettu rakennusurakan päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen. Työmaapäiväkirjan ylläpitämisestä vastaa yleensä päätoteuttajan vastaava työnjohtaja ja päiväkirjan kuittaa työmaa valvoja. Kirjoitus-, kuittaus- ja lukuoikeidet määrittelee pääkäyttäjä. Sähköisen päiväkirjan käyttö vapauttaa työmaan papereiden säilyttämisestä. Sähköiseen työmaapäiväkirjaan voi myös liittää valokuvia, mikä parantaa havainnollisuutta verrattuna paperilla täytettävään versioon.

Asiakirjat

Asiakirjatoiminto on projektipankki, johon on mahdollista tallentaa dokumentteja eri tiedostomuodoissa. Tyypillisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi suunnitelmat ja pöytäkirjat. Asiakirjoista voi myös tilata kopioita palveluun liitettyjen kopiolaitosten kautta. Lisäksi tiedostokoriin valittuja asiakirjoja voi tallentaa ZIP-tiedostoksi sekä luoda linkin lähetettäväksi sähköpostilla halutulle vastaanottajalle.